Music Video

JEBUNG – HEPENG

HEPENG – Jebung

 

VERSE 1

Ise goarmu, hasian?

Gatteng maho, hasian

(I like, i like)

Aha margamu, hasian?

Boasa lungun, hasian?

(No like, no like)

 

PRECHORUS

Bereng jo bereng jo 

Ngeluh tak punya hepeng tahe

(Bereng jo, bereng jo)

Bereng jo, bereng jo 

Ngeluh tak punya hepeng tahe, tahe, tahe

 

CHORUS

Dang adong hepeng baby

Cari duit susah kali

Amago yamang e tahe

Murung jangan, santai kali

 

Dang adong hepeng, baby

Mau kaya susah kali

Amago yamang e tahe

Tawa dulu, mikir nanti

 

VERSE 2

I’m a wang even without my uang

Looked so poor, he gave me cents, Baim Wong

Ringin’ up my ojol, ringadingdong

Spendin’ none, savin’ up

Bitch, cha ka ching uh

 

But if you want something go get it, get it

Minimalistic bukan pelit pelit

You go choose what to do with your hepeng

 

(Ah, ah, ah) 

 

PRECHORUS

Bereng jo bereng jo 

Ngeluh tak punya hepeng tahe

(Bereng jo, bereng jo)

Bereng jo, bereng jo

Ngeluh tak punya hepeng tahe, tahe, tahe

 

CHORUS

Dang adong hepeng baby

Cari duit susah kali

Amago yamang e tahe

Murung jangan, santai kali

 

Dang adong hepeng, baby

Mau kaya susah kali

Amago yamang e tahe

Tawa dulu, mikir nanti

 

(INTERLUDE, MODULATION)

 

CHORUS

Dang adong hepeng baby

Cari duit susah kali

Amago yamang e tahe

Murung jangan, santai kali

 

Dang adong hepeng, baby

Mau kaya susah kali

Amago yamang e tahe

Tawa dulu, mikir nanti